PRIVACYBELEID CNO-Expo BV

ARTIKEL I – INLEIDING

 1. CNO-Expo Groep BV is de moedermaatschappij van een groep ondernemingen die actief is in de organisatie van live events en beurzen en het beheer van eventlocaties.
 2. CNO-Expo Groep BV neemt de bescherming van de persoonsgegevens van hun klanten (exposanten, deelnemers, bezoekers, organisatoren, lezers, adverteerders, leden, partners, prospecten, enz.) heel serieus. Daarom worden de persoonsgegevens van onze klanten veilig bijgehouden en uiterst zorgvuldig behandeld. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens met betrekking tot leveranciers, andere stakeholders en gelijk welke partijen die met ons in contact staan.
 3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens eerbiedigt CNO-Expo Groep BV uw recht op privacy en zal zij uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) op 25 mei 2018 (“AVG”) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
 4. Dit privacy beleid (het “Beleid”) licht toe (i) hoe we de persoonsgegevens die we over u inzamelen verwerken, (ii) hoe u ons kunt laten weten dat u het gebruik van die gegevens wilt beperken en (iii) welke procedures we ingevoerd hebben om uw privacy te verzekeren.

ARTIKEL II – CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:
  • CNO-Expo Groep BV
   Reintsweg 1b
   7468 RT Enter
 2. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, of als u uw rechten zoals vermeld in paragraaf 10 wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met onze plaatselijke privacy verantwoordelijke, Johan Wolters, hetzij via de post op het volgende adres Reintsweg 1b 7468 RT Enter of via e-mail op [email protected] overeenkomstig de procedure beschreven in paragraaf
 3. U kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van onze groep, via e-mail op het volgende adres: [email protected]

ARTIKEL III – WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden; het kan gaan om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, krediet-/debetkaartnummer, IP-adres en locatiegegevens (“Persoonsgegevens”).

ARTIKEL IV – TOT WIE RICHT DIT BELEID ZICH?

Het Beleid is van toepassing op de volgende categorieën personen van wie wij de Persoonsgegevens verwerken:

 • Exposanten en potentiële toekomstige exposanten op onze events (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beurzen, publieks- en vakbeurzen, conferenties en congressen) (de “Events”);
 • Organisatoren en potentiële toekomstige organisatoren van Events op onze locaties;
 • Bezoekers en potentiële toekomstige bezoekers van de Events;
 • Abonnees, lezers, adverteerders en prospecten van onze website, ons magazine, onze nieuwsbrieven, online registers en mobiele applicaties (de “Media-instrumenten”);
 • Pers- en PR-contacten en sprekers;
 • Bezoekers van onze digitale platformen en personen die contact met ons opnemen voor informatie;
 • Leden van onze clubs, groepen en verenigingen; en
 • Sponsors, leveranciers, andere stakeholders en alle andere partijen die met ons in contact

ARTIKEL V – WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 1. Algemene informatie
  We zullen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit Beleid gebruiken, opslaan of op een andere manier verwerken, zoals uw naam, taal, aanspreking, sexe, geboortedatum, adres, telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiele telefoon), e-mailadres, faxnummer en sociale-netwerkaccounts. Als u een zaak heeft, verwerken wij ook uw bedrijfsnaam en -adres, btw- en/of ondernemingsnummer, bedrijfstak, uw functie/functietitel in de onderneming en uw zakelijk e-mailadres.

  Om de kwaliteit van onze diensten aan al onze klanten te verbeteren, kunnen we uw Persoonsgegevens ook aanvullen met bijkomende relevante informatie. Dit kan openbare informatie zijn of informatie die we vernemen via derden en die we gebruiken voor de in dit Beleid vermelde doelstellingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de controle van de gegevens in onze databank en de optimalisering van onze direct-marketingacties, mogelijk op basis van uw marketingprofiel.

  De bovenvermelde openbare informatie kan informatie zijn die in officiële publicaties verschenen is of informatie die u openbaar gemaakt heeft (zoals informatie op uw profiel in sociale media).

 2. Informatie in verband met de dienstenovereenkomst die u met ons heeft en met uw specifieke status als (potentiële) bezoeker, exposant, organisator, sponsor, gebruiker    van    Media-instrumenten    of    adverteerder,    club-,    groeps-    of verenigingslid, leverancier of andere status zoals

  Informatie over uw status als bezoeker of potentiële toekomstige bezoeker van onze Events

  We zullen uw Persoonsgegevens verwerken die verkregen werden uit informatie met betrekking tot de Events die u bezocht of waarvoor u zich inschreef, of een exposant u uitnodigde en welke exposant dat was, uw interessedomeinen of het type Events dat u mogelijk kan interesseren, de exposanten waarvoor u belangstelling toonde of de commerciële informatie die u vroeg, het tijdstip van uw aankomst, de duur en frequentie van uw bezoek, welke exposanten u bezocht, welke seminaries of workshops u bijwoonde, uw locatie in en rond de eventhal, en de producten die u kocht evenals de geldelijke waarde ervan. Sommige van deze gegevens kunnen verkregen worden via het gebruik van de ‘smart badge-technologie’ (zie paragraaf 5.6. hieronder).

  Informatie over uw status als exposant of potentiële toekomstige exposant op onze Events
  We zullen uw Persoonsgegevens verwerken die verkregen werden uit informatie met betrekking tot de Events waarop u of uw onderneming exposeerde of geïnteresseerd was om er te exposeren, het type Events dat u mogelijk kan interesseren, het type, de afmetingen en componenten van uw stand, de lijst van bezoekers/klanten die u uitnodigde, de lijst van bezoekers die hun ‘smart badge’ gebruikten op uw stand, de lijst van bezoekers van wie u de badge scande met een van onze mobiele applicaties, en informatie met betrekking tot de uitvoering van uw exposantenovereenkomst met een van onze gelieerde entiteiten (bv. gehuurde oppervlakte, productinformatie, website, gebruiksvoorwaarden, betaalinformatie, eventuele onbetaalde facturen, enz.).

  Informatie over uw status als organisator of potentiële toekomstige organisator van onze Events
  We zullen uw Persoonsgegevens verwerken die verkregen werden uit informatie met betrekking tot de Events die u of uw onderneming organiseerde of geïnteresseerd was om te organiseren, het type Events, met inbegrip van de profielen van de exposanten, bezoekers en deelnemers, en informatie met betrekking tot de uitvoering van uw organisatorenovereenkomst met een van onze gelieerde entiteiten (bv. gehuurde oppervlakte, Event, informatie over producten en diensten, informatie over eventuele extra diensten, informatie van de webshop, website, gebruiksvoorwaarden, betaalinformatie, eventuele niet- betaalde facturen, enz.).

  Informatie over uw status als abonnee, lezer, adverteerder of potentiële gebruiker van onze Media-instrumenten
  We zullen uw Persoonsgegevens verwerken die verkregen werden uit informatie met betrekking tot het Media-instrument waarop u of uw onderneming zich abonneerde of geïnteresseerd was zich te abonneren of waarin u of uw onderneming adverteerde of geïnteresseerd was om te adverteren, de datum van het abonnement (en eventueel de opzegging ervan) of advertentie, de inhoud van de advertentie, betaalinformatie, eventuele niet-betaalde facturen, enz.).

  Informatie over uw status als club-, groeps- of verenigingslid of prospect van een club, groep of vereniging
  We zullen uw Persoonsgegevens verwerken die verkregen werden uit informatie met betrekking tot de club, groep of vereniging waarvoor u of uw onderneming zich inschreef of geïnteresseerd was zich in te schrijven, de datum van inschrijving, betaalinformatie, eventuele niet-betaalde facturen, enz.

 3. Informatie met betrekking tot uw browser zoals het IP-adres en informatie die geregistreerd werd door de cookies die wij gebruiken.
  We kunnen de informatie die we via onze website inzamelen, gebruiken voor functionele, analytische, gedrags- en reclamedoeleinden (zie paragraaf 12 hieronder).

 4. Externe gegevensbronne
  Mogelijk hebben we uw Persoonsgegevens via externe gegevensbronnen verkregen. Voor prospectiedoeleinden maken we regelmatig gebruik van externe databanken die afkomstig zijn van derden, zoals betrouwbare handelspartners of betrouwbare gegevenspartners. Als u wilt weten via welke externe bron we uw Persoonsgegevens verkregen hebben, kunt u contact met ons opnemen via de post of via e-mail op de adressen vermeld in paragraaf 2.2 hierboven.

 5. Inschrijving, digitaal & tastbare visitekaartje
  Wanneer u zich als bezoeker voor een Event inschrijft via een exposant, wordt aan de exposant meegedeeld dat u zich op basis van zijn uitnodiging voor het Event inschreef en zal hij uw inschrijvingsgegevens ontvangen (namelijk volledige naam, taal, sekse, sector, bedrijfsnaam en contactgegevens, zakelijk e-mailadres en functie in uw onderneming. Deze inschrijvingsgegevens worden ook het ‘digitale visitekaartje’ genoemd). De exposant krijgt ook een bericht wanneer u op het Event aankomt en kan dan eventueel contact met u opnemen. Dit is verbonden aan het inschrijvingssysteem.

  Wij kunnen uw gesprek met callcentermedewerkers die voor ons werken, opnemen voor opleidingsdoeleinden en met het oog op een kwaliteitsvolle klantendienst.

 6. Foto’s en beelden van bewakingscamera’s
  Om de veiligheid gedurende onze Events te kunnen garanderen, installeerden wij camera’s in onze hallen, zowel als op onze parking. Deze camerabeelden zijn enkel opgenomen en worden enkel bekeken voor toezichts- en veiligheidsdoeleinden.

  Tijdens onze events kunnen fotografen ook foto’s maken van exposanten en bezoekers die deelnemen aan het event. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden in onze folders, brochures of flyers of op de website en/of de social media pagina van het Event om het voor u mogelijk te maken om foto’s van uw deelname aan het event te bekijken.

ARTIKEL VI – WAT IS HET DOEL EN DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

  1. Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving:
   1. met uw toestemming (artikel 6 (1)(a) AVG), voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de volgende doeleinden:
    • om uw verzoek af te handelen, wanneer u een vraag verstuurt via onze website of via ons callcenter;
    • om uw deelname aan een wedstrijd of andere commerciële actie te behandelen;
    • om u nieuwsbrieven of magazines te versturen waarop u zich geabonneerd heeft;
    • om u direct-marketingmededelingen te sturen waarvoor u toestemming gaf om deze te ontvangen via e-mail (of via elk ander kanaal waarmee u krachtens de toepasselijke wetgeving vooraf moet instemmen en waarvoor u toestemming gaf);
    • om u direct-marketingmededelingen te sturen via e-mail op basis van uw impliciete toestemming, indien u een bestaande klant bent en u ons uw e-mailadres bezorgde. U kunt op elk moment en gratis bezwaar aantekenen tegen dit gebruik van uw e-mailadres. U kunt zich gemakkelijk uitschrijven via de link onderaan elke e-mail;
    • om uw e-mailadres (of alle andere Persoonsgegevens waarmee u krachtens de toepasselijke wetgeving vooraf moet instemmen en waarvoor u toestemming gaf) door te geven aan een bepaalde derde; en
    • om u de diensten van de ‘smart badge’-technologie te verlenen (zie paragraaf 5.6 hierboven) wanneer u opteerde hiervan gebruik te maken.

    U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens op elk moment in te trekken wanneer uw toestemming de rechtsgrond vormt voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

  2. voor de voorbereiding of uitvoering van onze dienstenovereenkomst met u (artikel 6 (1)(b) AVG) voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de volgende doeleinden:
   • om een contractvoorstel te doen, om de specifieke dienstenovereenkomst te sluiten, uit te voeren en te monitoren (“Contractbeheer’);
   • om een Eventcatalogus te publiceren;
   • om het toegangs- en ticketbeheer en bezoekersbeheer te verrichten;
   • om bezoeken tijdens de Events op te volgen of enquêtes te houden;
   • om aan veiligheidsbeheer te doen tijdens de Events; en
   • om betalingsproblemen te voorkomen en bestrijden, en om onze rechten in het algemeen te bepalen, uit te oefenen en veilig te stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schuldinvordering, beheer van geschillen en eventuele rechtszaken.

  3. voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is met het oog op onze bedrijfsactiviteiten (artikel 6 (1)(f) AVG) voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de volgende doeleinden (behalve wanneer uw uitdrukkelijke toestemming vereist is):
   • om u te informeren over onze komende Events, producten en diensten of komende Events, producten en diensten van ondernemingen uit onze groep, exposanten of andere zorgvuldig geselecteerde handelspartners;
   • om klant- of prospectsegmenten of marketingprofielen op te stellen, bv. voor gerichte marketing;
   • om uw Persoonsgegevens te centraliseren, combineren en verbeteren met nuttige informatie afkomstig van derden;
   • om onze diensten te optimaliseren, om onze Events aan te passen aan de voorkeuren en wensen van onze bezoekers en exposanten;
   • om het beheer en de kwaliteit van onze digitale marketing- en verkoopactiviteiten en -diensten te optimaliseren;
   • om onze prestaties te meten (bv. via marktonderzoek);
   • om te gebruiken in geaggregeerde of geanonimiseerde modellen teneinde marktanalyses op te stellen, voor financieel beheer, marketing of rapportering of voor Big Data-analyses of elk ander type analyse;
   • om de kwaliteit van onze dienstverlening aan klanten te monitoren en medewerkers van ons contactcenter op te leiden; en
   • om fraude, misdrijven en mogelijke overtredingen te voorkomen en bestrijden.

   In de bovenvermelde gevallen streven wij er altijd naar om een goed evenwicht te bewaren tussen de noodzaak om uw Persoonsgegevens te verwerken en de vrijwaring van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de eerbiediging van uw privacy.

  4. om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende bepalingen waaraan we onderworpen zijn (artikel 6 (1)(c) AVG).

ARTIKEL VII – AAN WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN?

 1. Er zijn omstandigheden waarin wij uw Persoonsgegevens willen of moeten doorgeven aan derden. Dit zal enkel gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voor de doeleinden opgesomd in punt 6 hierboven. Deze scenario’s omvatten het verstrekken van gegevens:
  1. aan de ondernemingen van onze groep, voor dezelfde doeleinden als vermeld in paragraaf 6;
  2. aan onze dienstverleners, leveranciers of onderaannemers (ondernemingen van de groep of derden) die diensten aanbieden waaronder gegevensverwerking voor onze rekening, zoals externe contactcenters, agentschappen, leveranciers van IT-ondersteuning, standenbouwers, cateringpartners, ). Deze ondernemingen mogen uw Persoonsgegevens enkel gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die wij hen geven en in overeenstemming met dit Beleid. Ze zijn onderworpen aan aanzienlijke verplichtingen op het vlak van vertrouwelijkheid en beveiliging van Persoonsgegevens;
  3. aan onze reclame- en mediapartners en sponsors, tenzij u zich tegen een dergelijke doorgifte verzet heeft, zodat zij u direct-marketingmededelingen kunnen sturen die mogelijk gebaseerd zijn op uw marketingprofiel;
  4. aan onze exposanten, tenzij u zich tegen een dergelijke doorgifte verzet heeft, zodat zij u direct-marketingmededelingen kunnen sturen die mogelijk gebaseerd zijn op uw marketingprofiel en voor de doeleinden vermeld in de paragrafen 5.6 en 7;
  5. aan de ondernemingen van onze groep, tenzij u zich tegen een dergelijke doorgifte verzet heeft, zodat zij u direct-marketingmededelingen kunnen sturen die mogelijk gebaseerd zijn op uw marketingprofiel;
  6. aan elke derde waarvoor u uw toestemming gegeven heeft;
  7. aan een andere juridische entiteit, op tijdelijke of permanente basis, met het oog op een joint venture, samenwerking, financiering, verkoop, fusie, reorganisatie, verandering van rechtsvorm, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis. In geval van een fusie of verkoop worden uw Persoonsgegevens definitief doorgegeven aan de onderneming die de activiteiten voortzet;
  8. aan overheidsinstanties of andere derden wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn in de context van wettelijke

ARTIKEL VIII – INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Door uw Persoonsgegevens aan ons mee te delen, erkent u dat wij uw Persoonsgegevens mogen doorgeven aan bestemmelingen, ondernemingen die deel uitmaken van CNO-Expo Groep BV of onderaannemers (bv. providers van cloudoplossingen) die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. In dit geval wordt de verwerking van uw Persoonsgegevens beschermd in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving en dit Beleid. In het bijzonder bij de doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen passend beschermingsniveau bieden, zullen wij zorgen voor het gebruik van gepaste instrumenten voor gegevensdoorgifte (bv. de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie).

ARTIKEL IX – HOE LANG SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?

 1. Bewaartermijn voor specifieke doeleinden
  Uw Persoonsgegevens zullen zolang bewaard worden als hieronder vermeld, tenzij toepasselijke lokale wetgeving een langere bewaartermijn oplegt of wanneer we daartoe een gerechtvaardigde en rechtmatige reden hebben:

  GegevenscategorieënBewaartermijn
  Prospectengedurende een periode van vijf jaar vanaf de opname in de databank.
  Exposanten – sponsors – bezoekerszolang het Event waarop de exposant/sponsor exposeerde/sponsorde of daarvoor interesse betoonde, verder georganiseerd wordt en voor een periode van nog tien jaar nadat het betrokken Event niet meer georganiseerd wordt.
  Abonnees en personen die zich inschreven voor onze Media-instrumentenzolang hun inschrijving of abonnement aangehouden wordt en voor een periode van nog drie jaar na het verstrijken van de gratis inschrijving of het gratis abonnement of voor een periode van nog vijf jaar na het verstrijken van de betalende inschrijving of het betalende abonnement.
  Leden van onze clubs, groepen en verenigingenzolang hun lidmaatschap wordt aangehouden en voor een periode van nog tien jaar na het verstrijken van het lidmaatschap.
  Perscontacten, public relations, stakeholders, vip-contactenzolang de betrokken persoon de instantie vertegenwoordigt waarmee wij de pers-, PR-, stakeholder- of vip-contacten hebben.
  Bijzondere categorieën gegevensgedurende de duur van het Event.
  Opnames van gesprekken met callcentersvoor een periode van één maand.
  Beelden van bewakingscamera’svoor een periode van één maand, tenzij deze beelden een bewijs kunnen leveren van een overtreding, van schade of onaanvaardbaar gedrag of het mogelijk maken om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren.

  Afhankelijk van uw status kunnen verschillende bewaartermijnen van toepassing zijn (bv. wanneer u een bezoeker bent en zich geabonneerd heeft op een van onze digitale nieuwsbrieven of magazines).

  De bovenvermelde bewaartermijnen zijn niet van toepassing indien u vóór het verstrijken van de bewaartermijn uw recht op gegevensverwijdering uitoefent.

 2. Bewaartermijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor bewijsdoeleinden: Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (op boekhoudkundig, fiscaal en verzekeringsvlak) en voor bewijsdoeleinden worden de Persoonsgegevens in onze databank opgeslagen voor een periode van nog vijf (5) jaar na het verstrijken van de bewaartermijn die die specifieke toepasselijke wetgeving oplegt, tenzij langere bewaring nodig is wanneer we daartoe een gerechtvaardigde en rechtmatige reden hebben.

 3. We mogen voor statistische doeleinden en zonder tijdsbeperking een geanonimiseerde vorm van uw Persoonsgegevens behouden die niet langer naar u verwijzen, op voorwaarde dat we daar een gerechtvaardigd en rechtmatig belang bij hebben.

ARTIKEL X – UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Als betrokkene kunt u de volgende rechten uitoefenen in verband met uw Persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, vragen we u contact op te nemen met onze plaatselijke privacy verantwoordelijke, hetzij via de post hetzij via e-mail op de adressen vermeld in paragraaf 2.2, en een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander geldig identificatiemiddel bij te voegen evenals uw specifieke verzoek.

 1. Recht op inzage. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag u vragen of wij uw Persoonsgegevens verwerken en, indien van toepassing, inzage in deze gegevens krijgen.
 2. Recht op rectificatie. U mag ons vragen om gratis onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren en/of onvolledige Persoonsgegevens te vervolledigen.
 3. Recht om toestemming in te trekken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens op elk moment intrekken. Een dergelijke intrekking zal geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking op basis van uw eerdere toestemming. Gelieve er rekening mee te houden dat door het intrekken van uw toestemming u mogelijk niet langer kunt gebruikmaken van bepaalde dienstverleningsmogelijkheden waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is.
 4. Recht op gegevensverwijdering. U mag ons verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen en we zullen hieraan gevolg geven, tenzij er een rechtmatige reden is om dat niet te doen. Er kunnen bijvoorbeeld prevalerende gerechtvaardigde gronden zijn voor het behoud van uw Persoonsgegevens, zoals een wettelijke verplichting die we moeten nakomen.
 5. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Indien u meent dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heeft u het recht om contact op te nemen met de betrokken toezichthoudende autoriteit.
 6. Uitschrijven bij CNO-Expo Groep BV (recht van bezwaar)
  • Als u niet langer informatie wenst te ontvangen over Events die wij organiseren, gelieve dan contact op te nemen met onze plaatselijke privacy verantwoordelijke, Johan Wolters, hetzij via de post op het volgende adres Reintsweg 1b 7468RT Enter of via e-mail op [email protected].
  • Als u wenst dat wij uw Persoonsgegevens niet langer doorgeven aan derden (reclame- en mediapartners, exposanten of handelspartners), gelieve dan contact op te nemen met onze  plaatselijke  privacyverantwoordelijke,  Johan Wolters, hetzij via de post op het volgende adres Reintsweg 1b 7468RT Enter of via e-mail op [email protected].
  • Als u wenst dat wij uw Persoonsgegevens niet langer gebruiken om marketingprofielen op te stellen, gelieve dan contact op te nemen met onze plaatselijke privacyverantwoordelijke, Johan Wolters, hetzij via de post op het volgende adres Reintsweg 1b 7468RT Enter of via e-mail op [email protected].
  • Indien u zich wenst uit te schrijven van onze e-maillijst, gelieve dan de knop Uitschrijven te gebruiken die op elke mail verschijnt die wij voor commerciële doeleinden versturen, gelieve contact op te nemen met onze plaatselijke privacyverantwoordelijke, Johan Wolters, hetzij via de post op het volgende adres Reintsweg 1b 7468RT Enter of via e-mail op [email protected]. en vermeld het type informatie dat u niet langer wenst te ontvangen of geef het e-mailadres op waarvan u zich wilt uitschrijven.

ARTIKEL XI – BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Wegens het belang dat we hechten aan privacy en gegevensbescherming doen we al het mogelijke om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Onze werknemers zijn opgeleid om correct om te gaan met Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde omgevingen die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Onze computervoorzieningen zijn uitgerust met back-up-, filter- en firewallsystemen die beantwoorden aan de gepaste beveiligingsnormen van de sector. De toegang tot uw Persoonsgegevens wordt enkel verleend aan personen die hiertoe gemachtigd zijn voor de uitoefening van hun taken.

ARTIKEL XII – WEBSITES, COOKIES EN MOBIELE APPLICATIES

  1. Afgezien van de Persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze website en mobiele applicaties, gebruiken wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens in te zamelen.

   Browsinggeschiedenis en IP-adres

  2. Algemene informatie over bezoeken aan websites die wij bewerken of beheren, wordt ingezameld en opgeslagen zonder dat de bezoekers geïdentificeerd worden. Dit heeft tot doel om de prestaties en kwaliteit van onze websites en de browsingervaring van de gebruikers te verbeteren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om na te gaan hoe de website(s) gebruikt wordt (worden), en met het oog op analyses en de samenstelling van rapporten.

  3. Voor deze doeleinden kunnen wij eveneens het IP-adres van uw computer gebruiken als dat adres geïdentificeerd Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het internet surft. Wij mogen u niet identificeren op basis van IP-adressen, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

   Cookieverklaring

   Wat zijn cookies?

  4. Om de informatie in te zamelen zoals beschreven in dit Beleid, gebruiken we cookies op onze website.

  5. Een cookie is een bestandje dat een website of de serviceprovider ervan via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst (als u dat toestaat), en aan de hand waarvan de systemen van de website of serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie opslaan en onthouden.

  6. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt bij het ontvangen van een cookie. Dat stelt u in staat om te beslissen of u het al dan niet wilt U kunt er ook voor opteren om via uw browserinstellingen alle cookies uit te schakelen. Maar mogelijk zal een aantal diensten en mogelijkheden van onze website niet behoorlijk werken wanneer uw cookies gedeactiveerd zijn.

  7. Cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.
   • Eigen cookies zijn cookies die de website die u bezoekt op uw computer
   • Cookies van derden zijn cookies die via de website maar door derden, zoals Google, op uw computer geplaatst worden.

   De cookies die op uw toestel geplaatst worden

  8. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:
   • Strikt noodzakelijke / sessiecookies
    Deze cookies zijn noodzakelijk om u in staat te stellen binnen onze website te navigeren en de mogelijkheden ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen door u gevraagde diensten niet geleverd worden. Ze worden gewist wanneer u uw browser afsluit. Dit zijn eigen cookies.
   • Prestatiecookies
    Deze cookies zamelen geanonimiseerde informatie in over hoe bezoekers onze website gebruiken. Dankzij deze cookies kunnen we bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers binnen onze website navigeren en vanuit welke regio ongeveer ze onze website bezoeken. Dit zijn eigen cookies.
   • Functionele cookies.
    Door deze cookies onthoudt de website de keuzes die u maakte (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) en kan hij betere en meer persoonlijke mogelijkheden aanbieden. Deze cookies kunnen ook gebruikt worden om te onthouden welke veranderingen u aanbracht aan tekstgrootte, lettertype en andere elementen van webpagina’s die u kunt aanpassen. De informatie die deze cookies inzamelen kan geanonimiseerd zijn. De cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet nagaan. Dit zijn eigen cookies.
   • Analyse- en reclamecookies.
    Deze cookies stellen ons en onze adverteerders in staat informatie te geven die relevanter en interessanter is voor u. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een advertentie ziet, te beperken en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te helpen meten. Ze onthouden dat u onze website bezocht heeft en kunnen ons helpen bij het samenstellen van uw profiel. Dit zijn blijvende cookies die op uw toestel blijven tot ze vervallen of eerder manueel verwijderd worden. Wij maken gebruik van cookies van derden, met inbegrip van het Google Analytics-cookie en het Google Advertising-cookie.
   • Sociale-mediacookies
    Dankzij deze cookies kunt u verbinding maken met sociale-medianetwerken zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. Dit zijn blijvende cookies die op uw toestel blijven tot ze vervallen of eerder manueel verwijderd worden.

  9. We kunnen informatie van deze types cookies en technologieën combineren met informatie over u uit om het even welke andere bron.

   Toestemming voor cookies en afmelding

   Wanneer u op onze website komt, verschijnt er een pop-upbericht dat meldt dat onze website cookies gebruikt. Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Indien u, of een andere gebruiker van uw toestel, uw toestemming op gelijk welk ogenblik wilt intrekken, kunt u dat doen door uw browserinstellingen te wijzigen. Zo niet gaan we ervan uit dat u geen bezwaar maakt tegen cookies van onze website.

  10. Noteer in aanvulling op paragraaf 12.8 hierboven dat u naar de volgende pagina kunt gaan met de momenteel beschikbare afmeldingen voor Google Analytics en daar Google Analytics kan deactiveren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

ARTIKEL XIII – KINDEREN

Deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

ARTIKEL XIV – VERBONDEN WEBSITES

We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de privacypraktijken van andere websites, zelfs als u naar deze website van derden gaat via links op onze website. We raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt, te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van die website als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

ARTIKEL XV – WIJZIGINGEN AAN ONS BELEID

We behouden ons het recht voor om dit Beleid te wijzigen of aan te passen zonder kennisgeving aan u. Als we dit doen, zullen we de wijzigingen op deze pagina melden. Het is uw verantwoordelijkheid om het Beleid te controleren telkens als u informatie aan ons doorgeeft of een bestelling plaatst.

Schrijf u nu in

Landbouwvakdagen Assen (TT Circuit) 2024
woensdag 6 tot en met vrijdag 8 november