LTO Noord

LTO Noord is de toekomstgerichte ondernemersvereniging voor boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies. Wij zetten ons in voor de belangen van bijna 22.000 boeren, tuinders en ondernemers in de agrarische keten. Het merendeel van onze leden is producent van voedsel, sierteeltproducten of energie en draagt daarnaast zorg voor het landschap. Wij gaan de dialoog aan met de overheid. We verbinden de agrarische sector met burgers en consumenten en we laten zien wat de agrarische sector voor de samenleving betekent.

De komende jaren neemt LTO Noord samen met haar leden het voortouw in de ontwikkeling van de sector. We zetten ons in via krachtige lobby en ontwikkelen programma’s en projecten die agrarische ondernemingen toekomstbestendig maken. De kennis die dit oplevert delen we weer met boeren en tuinders. Met 170 collega’s zetten wij ons dagelijks met hart en ziel in voor agrarische ondernemers.

LTO Noord komt op voor de belangen van boeren en tuinders. Dat doen wij in de vorm van projecten en door beleidsbeïnvloeding. Wij focussen ons op de volgende gebieden:

– Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
– Meer verbinding tussen boer, tuinder en samenleving
– Toekomstgericht ondernemerschap
– Water en bodem in balans